Vyberte stránku

Hotel Panský dům Žamberk
Masarykovo náměstí 6
564 01 Žamberk

Mobil +420 724 078 959
Telefon +420 465 612 390
panskydum@hotelzamberk.cz

 

Fakturační údaje:
Hotel Panský dům
Jiří Mencák
Masarykovo náměstí 6
56401 Žamberk

IČ : 02834499
DIČ: CZ8412123665

Bankovní spojení :
Česká spořitelna
Č.účtu : 3496968309/0800

Hodnocení od našich hostů na booking.com.

Památky a turisticky zajímavá místa v Žamberku

Masarykovo náměstí

Na Masarykově náměstí, na kterém se nachází naše obchodní pasáž Panský dům společně i s naším hotelem, naleznete mnoho památek. Jednou z nich je původní budova radnice z roku 1810, která po přestavbě v roce 1814 dostala svoji nynější klasicistní podobu a od té doby zde sídlí zástupci města a městský úřad.

Další památkou, která zdobí náměstí je morový sloup – Mariánské sousoší z počátku 18. století, které bylo postaveno jako poděkování za odvrácení moru. Toto sousoší tvoří sochy osmi světců v životních velikostech a uprostřed je korintský sloup s pozlacenou sochou Madony. Severní stranu sloupu zdobí erb města Žamberk a jsou zde datovány také dvě opravy z let 1885-1886 a 1937.

Pískovcovou kašnu, která je na náměstí umístěna hned vedle Mariánského sousoší, zdobí socha Nymfy a Kentaura od sochaře a místního rodáka Františka Rouse ml.

Městské muzeum

Muzeum bylo založeno 20. září 1911 zápisem prvního exponátu, ale první musejní expozice byla otevřena až v roce 1975 v památkově chráněné budově bývalého Kateřinského špitálu v ulici Čs. armády.

Expozice muzea dokládá rozvoj lidových a uměleckých řemesel v Žamberku. Nalezneme zde i loutkové divadlo, obrazy majitelů žamberského zámku a obraz Žamberka z roku 1712. Velkou pozornost si ovšem zaslouží novogotická lékárna z 90. let 19. století a pohyblivý betlém s vyřezávanými figurkami.

Divišovo divadlo, kino

Již v dobách národního obrození kvetl v Žamberku čilý divadelní život. Vlastenecké nadšení kolem položení základního kamene Národního divadla v Praze vyústilo v ustavení Spolku divadelních ochotníků v Žamberku. Jeho cílem bylo postavení vlastní divadelní budovy. Rozhodlo se, že divadlo ponese jméno po vynálezci bleskosvodu, žambereckém rodákovi, Prokopu Divišovi. Stavba financovaná z veřejných sbírek, z hypoték a úvěrů občanů, z nichž někteří splatili své dluhy až po 2. světové válce, započala 23. 5. 1926 položením základního kamene. Po rekordně krátké době 7 měsíců byla budova dokončena. 5. 12. 1926 se konalo slavnostní otevření divadla premiérou Tylovy hry Fidlovačka.

Divišovo divadlo je i dnes místem kulturního dění ve městě. Konají se zde představení profesionálních i ochotnických divadelních spolků, koncerty, filmová představení, taneční a hudební vystoupení, ale také výstavy či tématicky zaměřené večery.

V roce 2012 bylo kino digitalizováno a celkově modernizováno. Disponuje dokonce rozlišením 4K, což je v současné době nejvyšší možný technologický standard. Kino v Žamberku je nyní jediné fungující 4K kino v Pardubickém kraji.

Židovský hřbitov

Další zajímavou památkou je Židovský hřbitov, který byl patrně založen koncem 17. století, nejstarší datovaný náhrobek pochází z roku 1731. Zpočátku se pohřbívalo uprostřed dolní části hřbitova, později byl hřbitov v letech 1931-1932, na náklady továrníka Josefa Nettla, rozšířen o horní část ve svahu a vystavěn uhel. Bohužel za okupace byl hřbitov poničen a většina náhrobků vyvrácena. Po válce se o hřbitov staral zdejší rodák Emil Elbogen. Celková rekonstrukce hřbitova proběhla až v letech 1993-1995.

Hřbitov je možné navštívit po dohodě s průvodcem městského muzea kromě sobot a židovských svátků, muži s pokrývkou hlavy.

Domek Prokopa Diviše

Prokop Diviš (1698-1765) se narodil v Helvíkovicích u Žamberka a je známý především jako vynálezce zemněného bleskovodu, tento bleskosvod sestrojil dříve (1754) než světově uznávaný vynálezce bleskosvodu Benjamin Franklin (1760). Divišova koncepce byla odlišná od Franklinovy, protože byl bleskosvod uzemněný, a proto fungoval lépe.

Domek Prokopa Diviše se nachází na okraji Žamberka u helvíkovického mostu. V roce 1965 zde byla otevřena expozice, která se Divišovi a jeho vynálezu věnuje, dozvíte se zde podrobnosti o jeho životě a dráze kněze, na louce před domkem dokonce můžete spatřit maketu bleskosvodu.

Zámek a zámecký park

Zámek se nachází nedaleko od našeho hotelu Panský dům, rozlehlý zámecký park je ideálním místem k relaxaci a odpočinku v přírodě. Naleznete zde mnoho krásných míst, klid a v létě lavičky kolem upravených stezek ve stínu stromů. Ve východní části najdete bývalou strážní věž, vodárnu a nedaleko také kašnu, kterou zdobí plastika “Dívka s rybou”. Na kopci k Lukavici je drobná bílá stavba – gloriet.

Původní zámek dal v roce 1575 postavit Mikuláš z Bubna jako své hlavní sídlo, ale za třicetileté války zámek potkal stejný osud jako Panský dům a byl vypálen Švédy. Od té doby byl zámek přestavován jen v letech 1810-1815, tyto práce zahájil hrabě Windischgrätz a dokončil John Parish, který nechal zbořit obranný systém zámku a místo něj prostor přeměnil v nádherný anglický park na místě původní francouzské zahrady a zřídil v parku také zámeckou hvězdárnu, jen ve východní části parku stojí hranolovitá věž sloužící jako strážní věž původního gotického opevnění.

K nejcennějším součástem zámku patří především kaple Nanebevzetí Panny Marie v barokně rokokovém stylu. Na přelomu 19. a 20. stolení byl secesně upraven interiér a od počátku 20. století se budova téměř nezměnila.

Kostely a kapličky

V Žamberku najdeme dva kostely a to Kostel sv. Václava, který je největší stavbou v Žamberku a Husitský kostel.

Nejstarší zmínka o Kostelu sv. Václava pochází z roku 1348, původně byl dřevěný a v roce 1684 vyhořel, když do něj udeřil blesk. Nynější kostel byl pak vystavěn v letech 1729 – 1738 chrudimským stavitelem Donátem Theodorem Morazzim a dokončen byl v roce 1747 architektem Shüllerem. Z původního dřevěného kostela se dochoval jen obraz sv. Václava visící nad hlavním vchodem do sakristie. Kostel je možné navštívit denně hlavním vchodem.

Budova Husitského kostela sloužila dříve bohoslužebným účelům židovské náboženské obce v Žamberku, jejíž příslušníci padli za oběť rasové persekuci – na kostele je umístěna deska připomínající jeho původní účel synagogy. V letech 1950-1953 byl přestavěn na Sbor církve československé husitské.

V Žamberku se vyskytuje i mnoho kaplí a kapliček jako Kaplička sv. Anny, kaple sv. Vojtěcha, Kaple Nejsvětější Trojice, Kaplička pod Suticí a asi nejznámější raně barokní kaple sv. Rozálie z roku 1682. Kaple je zasvěcena pěti patronům: sv. Rozálii, sv. Rochovi, sv. Šebastiánovi, sv. Mikuláši a sv. Martinovi. Kapli je možné navštívit v průběhu mše svaté, která se koná zároveň se Žambereckou poutí. Nedaleko kaple stojí Tyršova rozhledna.

Tyršova rozhledna

Tyršova rozhledna byla postavena a slavnostně otevřena v roce 1932, leží nad městem v nadmořské výšce 468 m n. m. a je známá jako Rozálka nebo Rozárka. Věž je vysoká dvacet metrů a má dvě vyhlídkové plošiny – první ve výšce 16 metrů a druhou těsně před vrcholem. Z hlavního ochozu rozhledny se otevírá výhled na Orlické hory a za příznivých podmínek i na Krkonoše. Z druhého patra rozhledny je možné vidět třeba Bukovou horu nebo Suchý vrch.

Další menší památky v Žamberku

Rodný dům Františka Rouse – bydlel zde akademický sochař, tvůrce pražských figurálních výzdob na předních pražských budovách, který se podílel také na výzdobě žambereckého zámku a zúčastnil se celé řady významných uměleckých soutěží. Roubenou chalupu si můžete prohlédnout v Tyršově ulici nedaleko sokolovny.

Havlíčkova secesní vila – velice architektonicky zajímavá stavba u křižovatky mezi kostelem sv. Václava a budovou městského muzea. Stavba vily byla zahájena v říjnu roku 1909 a dokončena již v červenci 1910.

Hasičské muzeum – expozici najdete v bývalých Orlických kasárnách. Je zde k vidění hasičská technika a vybavení hasičů od roku 1820 až do současnosti. Prohlídka je možná kdykoliv po telefonické dohodě.

Další možnosti využití volného času v Žamberku

Sportovní areál Pod Černým lesem
Součástí areálu Pod Černým lesem je aquapark s tobogany, vířivkou, plaveckým a dětským bazénem, dětské hřiště, minigolf, tenisové kurty, krytá tenisová hala, posilovna, squash, bowling, půjčovna kol, koloběžek a kolečkových bruslí, restaurace, v zimě kluziště na bruslení a jiné možnosti vyžití.

Solná jeskyně
Solná jeskyně Krystal v Žamberku je místo klidu, odpočinku a relaxace jako u moře.

Aeroklub Žamberk
Aeroklub nabízí turistické lety nad Žamberkem a okolím.

Cyklostezky a stezky
V Žamberku nalezneme i cyklostezky. První z nich je cyklostezka Žamberk-Líšnice, jejíž délka je 1,3 km, vhodná i pro in-line bruslaře a doplněná o odpočívadla. Druhou cyklostezkou je stezka Žamberk-Letohrad, jejíž délka je 6 km a navazuje na cyklostezky vedoucí z Letohradu do Ústí nad Orlicí.

Naučná stezka Žamberk-Kunvald, délka stezky je 4,5 km a vede ze Žamberka po zelené turistické značce do Kunvaldu. Tato naučná stezka vás seznámí nejen s řadou zajímavostí, rostlinstvem a živočišstvem, ale i s významnými rodáky zdejšího kraje.

Pivovar Žamberk
Vyrábí kvasnicové pivo a další výrobky z piva a nabízí možnost domluvit prohlídku.

Pastvinská přehrada
Přehradní nádrž Pastviny leží nedaleko Žamberka, byla vybudována na horním toku Divoké Orlice v letech 1933-1938. Přehradní jezero je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 110 ha. Přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 43 m a délku 193 m. Z hráze je krásný pohled na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní vodní plochu. Přes přehradu vede silnice Vamberk-Králíky.

V létě přehradu využívají milovníci koupání, vodního lyžování, potápění a rybaření. Okolí Pastvinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku. V zimě je v centru obce Pastviny v provozu lyžařský vlek a pro běžkaře jsou tady upravované běžecké tratě.

Lyžařská střediska
Nedaleko Žamberka je více lyžařských středisek, proto je Žamberk ideálním místem pro lyžaře/běžkaře, kteří si každý den chtějí sjet jiný kopec.

Přehled středisek: Deštné (areál SPORTprofi, Tendr, Lyžařský vlek na Špičáku, Pod Masarykovou chatou, Ski klub Dobruška), Říčky, Čenkovice – SKI areál pod Bukovou horou, SKI PARK Červená voda – Buková hora, vlek a snowpark Čihalka v Olešnici v Orl. h., Sedloňov, Orlické Záhoří (Bedřichovka, Jadrná, Černá Voda), Ski centrum Zdobnice, Vlek “Farák” v Rokytnici v Orl. h., SPORT AREÁL – České Petrovice, SKI AREÁL Mladkov-Petrovičky, SKI Jablonné nad Orlicí

Skip to content